Overpeltse duikschool

Ons bestuur

Functie: Duikschoolverantwoordelijke Jos
Naam: Jos Bloemen
Woonplaats: Neerpelt
Email: Jos@overpeltseduikschool.be
Omschrijving: Het schoolhoofd is de verantwoordelijke instructeur voor het uitschrijven van de brevetten. Verder kijkt hij toe op alle opleidingen die gegeven worden binnen de club.

Functie: Voorzitter Bert
Naam: Bert Neels
Woonplaats: Lommel
Email: Bert@overpeltseduikschool.be
Omschrijving: De voorzitter kijkt toe op het dagelijks bestuur van de club, organiseert de vergaderingen, en zorgt ervoor dat de club aan de statuten en wettelijke verplichtingen voldoet.

Functie: Secretaris Danny
Naam: Danny Pouders
Woonplaats: Lommel
Email: Danny@overpeltseduikschool.be
Omschrijving: De secretaris vervangt de voorzitter bij afwezigheid. Verder maakt hij de verslagen van de vergaderingen en zorgt hij voor de algemene briefwisseling en administratie.

Functie: Penningmeester Kristof
Naam: Kristof Custers
Woonplaats: Overpelt
Email: Kristof@overpeltseduikschool.be
Omschrijving: De penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding van de club. Hij ontvangt de lidgelden en verzorgt de betalingen.

Functie: Materiaalmeester Koen
Naam: Koen mentens
Woonplaats: Overpelt
Email: Koen@overpeltseduikschool.be
Omschrijving: De materiaalmeester zorgt voor het onderhoud van het clubmateriaal, en eventuele herstellingen/vervangingen.

Functie: Feestcomité Bart
Naam: Bart Achten
Woonplaats: Overpelt
Email: Bart@overpeltseduikschool.be
Omschrijving: Als verantwoordelijke voor het feestcomité, verzorgt hij alle officiële nevenactiviteiten van de club.